19 TEMMUZ 2019 CUMA -

Yangın Merdiveni Firmaları

Yangın Merdiveni Firmaları

Yangın Merdiveni Firmaları

Yangın merdiveni firmalarının deneyimli usta ve mühendisleri kendi bünyesinde çalıştırması gerekir. Yangın merdivenleri açık alanda binaya monte edilirler. Firmada çalışan ustaların kaynakçılık ve yüksekte çalışma iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerini almış olması gerekir. Kaynakçılık mesleki bilgi gerektirdiğinden mesleki eğitim sertifikasının olması gerekir. Prensip olarak fşrma dışından gelen tüm çalışanların, fabrika sahası içerisinde işe başlamadan önce elemanları size gönderen şirket tarafından sigortası yapılmış olup olmadığını ve yukarıda bahsettiğimiz temel eğitimleri alıp almadığını kontrol edin. Eğer bu koşulların sağlanmamış olduğunu görürseniz işe başlatmayın. Yangın firmalarında çalışan mühendisler yangın merdivenine ait mukavemet hesaplarını yaparlarken katta bulunan kişi sayısını baz alırlar. Yangın anında katta bulunan tüm bina sakinlerinin yangın merdivenine yöneleceğini hesaba katarsak, yangın merdiveninin bu yüke dayanım göstermesi gerekecektir. Yangın olan bölge ile yangın merdivenleri arasında bulunan yangın kapılarının güvenliği sağlayabilmeleri için, kapı contalarının sıcaklık karşısında yeterli şişme gösterebilmesi için contaların genleşme kaysayı hesaplarının bilinmesi, iyi proje çıkarmak için gereklidir. O nedenle projelendirme yapacak mühendisin malzeme bilgisinin iyi olması elzemdir.