28 ŞUBAT 2020 CUMA -

Yangın merdiveni teknik şartnamesi

Yangın merdiveni teknik şartnamesi

Bir yangın merdiveninde olması gereken tüm özellikler, binanın şartlarıyla bütün bir halde Yangın Merdiveni Teknik Şartnamesi'nde belirtilmiştir.
Bu şartnameye göre, yangın merdivenin iki tipli olarak üretilebileceği, sahanlık ve basamak malzemelerinin ne şekillerde olması gerektiği, korkuluklarının tipleri ve boya gibi yangın merdiveni detaylarına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
Z tipi ve daire tipi yangın merdivenlerinin hangi tür binalara uygulanabileceği de bu şartname içerisinde yer almaktadır.
İnsanların gün içerisinde en çok uğradıkları yerler belirlenerek, günlük belli bir kişi sayısının üzerine çıkması halinde zorunlu olduğu belirtilen yangın merdivenleri için bu binaların sınıflandırılması yine şartnamede yapılmaktadır.
Zeminle ilgili montaj şartları, üst ve alt noktaların ölçümleri, basamak ölçümleri, basamak sayıları, çıkış sahanlıkları, korkuluklarla ilgili teknik bilgiler ve merdivenlerin korunması için alınabilecek tüm tedbirler şartnamede açık bir şekilde belirtilmektedir.
Buna uymayan her kurum ve konut yönetimi para cezası gibi çeşitli yaptırımlarla cezalandırılmaktadır.
Ayrıca bu şartnameye göre yangın merdiveni imalatı esnasında çalışacak olan işçilerin iş güvenlikleri de değerlendirilmiştir.
Yangın merdiveni için çalışan işçilerin baret, koruyucu ayakkabı, çapak gözlüğü, kaynak maskesi ve koruyucu kemer kullanımları zorunludur.
Bu işlemler esnasında 3. bir kişinin zarar görmemesi adına uyarı levhalarının ve şerit bantın bulundurulması bu şartname esaslarına göre uyulması gereken koşullardandır.
Bu şartnameye göre yangın merdiveni üretimi yapan bir firma bulmanız hem kendi canınızı tehlikeye atmaz, hem de kaliteli yangın merdivenine sahip olmanızı sağlar.