28 ŞUBAT 2020 CUMA -

İstanbul Yangın Merdiveni

Yangın; yüzyıllardın insan hayatını olumsuz etkileyen maddi ve manevi hasar oluşturan önlenebilir maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan doğal afettir. İnsan hayatını tehlikeye sokan ve maddi manevi zararlar veren bu afetten korunmak için geçmişten günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. İlk zamanlarda yangının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar daha sonra yerini ortaya çıktıktan sonra yapılması gerekenlerin neler olduğuna bırakmıştır.

Yangın ortaya çıkması kuvvetli muhtemel afetlerden biridir. Burada önemli olan nokta ortaya çıktıktan sonra neler yapmamız gerektiği konusunda insanları bilinçlendirmek konferanslar vermek ve düzenli olarak tatbikatlar yapmaktır. Aksi durumda binaya gerçekleştirilen hiç bir iyileştirmenin anlamı kalmayacaktır. Çünkü yangın sırasında kullanımı bilinmeyen hiç bir kaçış yolu görevini yerine getiremeyecek insanlar tahliye edilemeyecek ve durum içinden çıkılmaz bir hal alarak büyük kayıplar oluşacaktır. Yangından korunmak için yapılan çalışmalar neticesinde insanların yapılardan tahliyesi için geliştirilen yollardan biri de insanların minimum sürede tahliyesini sağlayan yangın merdivenleridir. Yangın merdivenler z tipi yangın merdiveni ve dairesel yangın merdiveni olmak üzere ikiye ayrılır.

Yönetmeliklere göre kat sınırlamasına bakılmaksızın tüm umumi binalarda yangın merdiveni bulundurulmak zorundadır. Halka açık yapılar oyun salonları alış veriş merkezleri toplantı binaları iş merkezleri, okullar, hastaneler, yurtlar, kışlalar, oteller dahil tüm yapılarda yangın merdiveni bulundurulmak zorundadır. Çünkü insan yoğunluğunun fazla olduğu yapılarda olası bir yangın durumunda insan tahliyesi oldukça zor olacak ve büyük kayıplara yol açabilecektir. Bir kattaki insan sayısı 500 den çoksa en az 3 yangın merdiveni bulundurulması gerekmektedir. Yangın merdivenleri yapımında kullanılan malzemeler yangına dayanıklı olmalıdır.
 
Yangın merdiveni yapı içinde ısı ve dumana karşı dayanıklı hacim içerisinde veya bina dışında olmalıdır. Platform merdivenlerde genelde yaprak birikmesi buzlanma ve kar dolmasını engellemek için açık çelik ızgaralar vardır. Yangın merdivenlerine ulaşım genelde kapılarla olsa da pencerelerden olanları da vardır. Kapılardan olanlarında izinsiz girişleri ve hırsızlıkları engellemek amacıyla otomatik kilit sistemi vardır ve bu sistem yangın esnasında otomatik olarak devreden çıkar. Günümüzde  yapılan konutlarda yangın merdivenleri elektronik sistemlerle desteklenmektedir. Fakat eskilerinde durum böyle olmakla kalmayıp çoğunda yangın merdiveni bile yoktur.

Yangın merdivenleri yangın gibi doğal afetler dışında terör saldırıları gibi konutların acil boşaltılması gereken durumlarda da kullanılabilir. Yapı inşaatlarında en önemli konuların başında yangın merdivenleri gelmelidir. Çünkü insan hayatı için oldukça önem arz eden bu konuda ince eleyip sık dokunması gerekir. Günümüzde neyi nasıl yapacağını bilmeyen birbirini taklit eden birçok firma mevcuttur. Bunların birçoğu sorun teşkil etmekte insan hayatını hiçe saymasına rağmen para uğuruna üretime devam etmektedir.Yangın merdiveni yaptırılacak firmanın gerekli yönetmelikleri yerine getirdiği elemanlarının gerekli eğitim ve sertifikaları almış olmaları denetlenmelidir. Üretim ve montajın her aşamasında kontrol edilmeli ve yangın merdiveninin her elemanının düzgün çalışması sağlanmalıdır. Yangın merdivenleri ister eski bir binaya isterse de yeni bir binaya yapılacak olsun her aşamasında uzman ekipler tarafından üretilmeli montaj edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Aksi durumlarda olay anında kullanılamayan merdivenler büyük sorun teşkil edecek ve altından kalkılamayacak sorumluluklar ortaya çıkaracaktır.


Normal zamanda katlanarak yangın sırasında açılabilen ve bu sayede fazla yer kaplamayan merdivenlere portatif yangın merdiveni denir. Yine yangın sırasında bir tuş ile aktif hale geçen ve otomatik açılabilen merdivenlere de makaralı yangın merdiveni adı verilir.  Afet durumunda insanların hayata kaçış yolu olan yangın merdivenlerinin önemi çok büyüktür. Bütün yapılarda bulundurulmalı ve etkin halde olup olmadığı sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Afetin nereden ve nasıl geleceğini bilemeyeceğimize göre bize düşen gelince kendimizi güvene almaktır. Yangın merdiveni hayat kurtarır.