28 ŞUBAT 2020 CUMA -

İstanbul Yangın Merdiveni

İstanbul Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni, çelikten imal edilen, binaların uygun cephesine yapılan, acil çıkış merdivenleridir. Yangın merdivenleri genellikle binaların dışına monte edilmektedir ancak bazı durumlarda binanın gövdesinden ayrı bir şekilde iç kısma da monte edilebilmektedir. Binaların dış tarafında uygun cephe bulunmadığında iç tarafa monte gerçekleştirilmektedir. Yapıların güvenliği konusunda büyük öneme sahip olan yangın merdivenleri, 1887 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Yangın merdiveni konusunda başta malzeme olmak üzere bilgi alınması gereken birçok konu vardır.

Yangın merdivenleri biçimsel olarak dairesel yangın merdiveni ve Z tipi yangın merdiveni olarak ikiye ayrılmaktadır. Dairesel yangın merdiveni daha şık durmaktadır ancak yönetmeliğe göre yüksek binalarda yapılması gereken Z tipi yangın merdivenleridir. Z tipi yangın merdiveni, düz olduğu için kaçış daha hızlıdır.

Yangın merdivenlerine genellikle yangın kapısı ile çıkılmaktadır ancak bazı binalarda yangın merdiveni pencerelerin altına da monte edilmektedir. Bunu belirleyen ise binanın cephe durumu olmaktadır. Yangın merdiveni kullanımı için yangın kapısı kilit öneme sahiptir. Günümüzde çeşitli alarm sistemleri ve kilitler ile donatılan yangın kapıları, yangın merdivenlerine çıkan kapıdır.

Yangın merdiveni alırken öncelikle belirlenen yönetmeliğe uygun malzeme ile üretilmesine dikkat edilmelidir. Yangın merdivenleri konusunda uyulması gereken kurallar, yangın merdiveni teknik şartnamesi ile açıkça belirlenmiştir. Teknik şartnameye uygun üretim ve montaj yapılması yasal olarak zorunludur. Yangın merdiveninin pastan ve kayganlıktan korunması için uygun boya ile boyanarak koruma altına alınması şarttır. Ana taşıyıcı boru mutlaka 1.kalite olmalıdır ve basamak sayısı her katta 14’ten az ve 18’den fazla olmamalıdır.

İstanbul, ülkemizin en büyük şehridir. Her türlü konuda olduğu gibi İstanbul yangın merdiveni konusunda da çeşitli alternatiflere sahiptir. İstanbul yangın merdiveni firmaları ile farklı projelerinize uygun yangın merdiveni hizmeti alabileceksiniz. İstanbul yangın merdiveni konusunda seçim yaparken gerekli araştırmalar mutlaka yapılmalıdır.

İstanbul yangın merdiveni ile 1.kalite malzemeden üretilen, yönetmelikte bildirildiği gibi üretilen yangın merdivenleri ile güvende olacaksınız. Sadece yangında değil her türlü olumsuz durumda acil çıkış imkanı sağlayan yangın merdivenleri bu nedenle dikkatli bir şekilde üretilmeli ve montajı gerçekleştirilmelidir.